Göz Hastalıklarının Erken Tedavisi Çocuğun Hayatını Değiştiriyor

İlk göz muayenesi yenidoğan döneminde, ikinci ise 1 yaş civarında göz doktoru, çocuk doktoru ya da aile hekimi tarafından yapılmalıdır.

ÇOCUK

“Bebeğim beni ne zaman görmeye başlayacak?” Yeni bebek sahibi olan ailelerin en merak ettiği sorulardan biridir. Bebeklerin görme yetisi zaman içinde gelişir. Bu süreçte annelerin babaların bebeklerini yakından takip etmesi ve rutin muayenelerinin yanı sıra dikkat çeken anormallikleri mutlaka doktora bildirmesi gereklidir.

Detaylı göz muayenesi yapılmalı

Göz sağlığı, fiziksel gelişim ve genel sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra okul başarısını da doğrudan etkiler. Görmede yaşanacak sorunların erken dönemde teşhisi ise tedavi başarı oranını yükseltir. Görsel problemlerin teşhisi için kapsamlı bir göz muayenesi yeterlidir. Bu muayenede göz damlaları aracılığıyla göz bebeği büyütülerek gözün ve görsel sistemin genel sağlığına dair daha iyi bilgi elde edilir.

Hangi durumlarda kapsamlı göz muayenesi gereklidir?

Yeni doğan her bebeğe kırmızı refle testi uygulanmalıdır. Bu test, kor¬ne¬a bo¬zuk¬lu¬ğu, kata-rakt, re¬ti¬na de¬kol¬ma¬nı ve¬ya re¬ti¬nob¬las¬tom gi¬bi op¬tik or¬tam bo¬zuk¬luk¬la¬rı hakkında bilgi vermektedir. Ancak bazı özel durumlar vardır ki mutlaka detaylı göz muayenesi gerektirmektedir. Bu durumlar şu şekilde sıralanabilir:

Bebeklerde;
• Prematüre bebek
• Tıbbi problemler (Down sendromu, juvenil idiopatik artrit, nörofibromatoz)
• Gelişimsel gerilik
• Anormal görme davranışı
• Ailede çocukluk çağına ait ciddi görme bozuklukları olması (Ambliyopi, şaşılık, retinoblastoma, konjenital katarakt veya konjenital glokom)
• Gözlerde kayma
• Çocuk doktorunun göz muayenesi önermesi

Daha ileri yaşlarda;
• Nöropsikolojik durum ya da davranışsal sorun
• Okul başarısında yetersizlik
• Öğrenme güçlüğü
• Görme taramasında başarısızlık

Erken teşhis tedavi başarısını artırıyor

Ailelerin önemli bir kısmı düzeltilmemiş görme kusurlarını önemsememektedir. Oysa bazı göz hastalıklarının erken teşhis ve tedavisi çocuğun tüm hayatı değiştirebilir. Görme fonksiyonu yeterli düzeyde olmayan çocuğun okul performansı, davranışı, gelecekteki hedefleri ve iş hayatına atıldığında ise kariyer başarısı olumsuz yönde etkilenecektir. Bu nedenle doğumu takiben bebeklikte, anaokulunda ve okul yıllarında görme düzeylerini düzenli olarak kontrol ettirmek gereklidir. Göz taraması çocuk doktoru, aile hekimi ya da eğitilmiş sağlık personeli tarafından yapılabilir.

4 yaş öncesi görme keskinliği test edilmeli

Çocuklar göz muayenesinde işbirliği yapacak seviyeye geldiğinde yani 4 yaş öncesi görme keskinliği test edilmelidir. Çocukların önemli bir kısmı hipermetrop olduğu için uzak ve yakını görememektedir. Bunun için çocukların gözlük takmasına gerek bile yoktur. Ancak ilk taramada şaşılık, göz tembelliği, miyop, hipermetrop, astigmat ya da başka bir odaklama problemi gözlenirse çocuk kapsamlı muayene edilmelidir. Başarılı bir görme düzeltmesi ve görmeden ömür boyu yeterli faydayı sağlamak için mümkün olan en kısa zamanda tedaviye başlamak gerekir.

Gözlük ve kontak lens kullananlar yılda 1 kez kontrolden geçmeli

Gözlük ve kontak lens kullanan okul çocuklarında göz muayenesi yılda en az bir kez tekrarlanmalıdır. Göz sağlığı ile ilgili herhangi bir şikayeti olmayan çocukların ise iki yılda bir muayene olması yeterlidir. Genç bir çocuğun gözleri beyne net görüntüler gönderemezse vizyonu daha sonradan düzeltilemeyecek şekilde sınırlı kalacaktır.

Teknolojik cihazlara karşı önlem alın

Cep telefonları ve tabletlerin elektro manyetik özelliklerinin gelişim çağındaki çocuklar için riskler oluşturması pek çok yayında ortaya konulmaktadır. Vücut dokularının olgunlaşma süreleri özellikle bebeklik ve 4 yaş gelişim süreci tamamlanmadan bu teknolojik ürünler vücudun geneli için risk taşımaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR