Dikkat Eksikliği Çocuğun Geleceğini Etkiliyor

Öğrenme güçlükleri, duygusal bozukluklar, davranış sorunları, ciddi ailevi sorunlar yaşayan veya uygun olmayan eğitim ortamlarında yetiştirilen bazı çocuklarda da hiperaktiviteye benzer sorunlar görülebilir.

ÇOCUK

Odaklanamıyor, sürekli unutuyor, organize olamıyor ve dağınık ise çocuğunuzda dikkat eksikliği olabilir. Hiperaktivite olarak da bilinen “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu” çocuğun tüm yaşamını olumsuz etkileyebilen önemli bir rahatsızlıktır ve erken dönemlerde tedavi edilmesi gerekmektedir. Memorial Şişli Hastanesi’nden Pedagog Dr. Melda Alantar, çocuğunda dikkat eksikliği olan ailelerin yapması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Dikkat eksikliği erkek çocuklarda daha fazla görülüyor

Çocuklar çoğu zaman hiperaktif davranışlar sergiler. Hiperaktif terimi neredeyse her hareketli çocuğa yakıştırılan bir terim haline gelmiştir ancak her hareketli çocuk hiperaktif değildir. Hiperaktivite okul çağındaki çocukların % 3-5’inde ortaya çıkan ve erkek çocuklarda kızlara oranla üç kat daha fazla görülen psiko-eğitimsel bir bozukluktur.

Çocuktaki dikkat eksikliği anne-babadan geliyor

En yaygın belirtileri dikkatsizlik, düşünmeden hareket etme, aşırı hareket veya hareketsizlik, okul başarısındaki tutarsızlıktır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun nedenleri beyin hasarları ve travmalar; diğer tıbbi durumlar ve çevresel toksinler gibi çok yönlüdür. Ancak hiperaktiviteye yol açan ana neden kalıtımdır. Hiperaktif çocukların pek çoğunun anne veya babaları özellikle okul çağında benzer sorunlar yaşamışlardır.

Çocuğa doğru tanı koymak önemli

Öğrenme güçlükleri, duygusal bozukluklar, davranış sorunları, ciddi ailevi sorunlar yaşayan veya uygun olmayan eğitim ortamlarında yetiştirilen bazı çocuklarda da hiperaktiviteye benzer sorunlar görülebilir. Bu nedenle hiperaktivite tanısı konulmadan önce sorunun geçmişi ve ayrıntıları uzmanlar tarafından araştırılmalıdır.

Dikkat eksikliği ile aynı belirtiler taşıyan hastalıklar var

Tıbbi inceleme, çocuğun sağlık geçmişi hakkında bilgi toplamak için önemlidir. Tıbbi değerlendirme, çocuk doktoru veya aile hekimi tarafından yapılır. Çocuğun genetik yapısı, doğum, gelişimsel ve zihinsel durumu araştırılır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun belirtilerine benzeyen diğer tıbbi sorunlar belirlenir; örneğin epilepsi nöbetleri, tiroid bezinin aşırı çalışması, kullanılan bazı ilaçların-alerji ilaçlarının yan etkileri olabilmektedir.

İlk seansta çocuğa hiperaktif teşhisi koymak zor

Dikkat eksikliği olduğu düşünülen çocukların aileleriyle de ayrı olarak görüşmeler yapılmaktadır. Bu görüşmenin amacı, çocuğun geçmişi ve gelişimi hakkında bilgi sağlamaktır. Çocukla görüşme ise değerlendirmenin zorunlu bir bölümüdür. Çocuğun kendisini ve sorunu nasıl algıladığını gösterir. Ancak görüşme sırasında çocuğun davranışı, hareketlilik düzeyi, dikkati ve uyumu hakkında yapılan gözlem yanıltıcı olabilir. Pek çok hiperaktif çocuk bu görüşmelerde olağanüstü dikkat ve özdenetim sergiler. Çocukla görüşme sonucu Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’na benzer belirtiler gösteren psikiyatrik sorunlar da teşhis edilebilir. Çocuğun zihinsel yeteneği, bilgi süreçleri, akademik başarısına ilişkin bilgiler ise psikometrik testlerden elde edilir. Bu testler özel eğitim almış eğitim psikologları tarafından uygulanmalı ve yorumlanmalıdır.

Ödevini yapmayan ve hayal kuran çocuklara dikkat

Hiperaktivitenin teşhisi için okul ortamında öğretmenlere de büyük iş düşmektedir. Öğrencinin dikkatini yoğunlaştıramaması, başlanan işi bitirememesi, hayal kurması, düşünmeden hareket etmesi, verilen ödevi eksik bırakması, düzensiz ve aşırı hareketli olması, sıklıkla eşyalarını kaybetmesi ve sırasını beklememesi dikkat eksikliği olan çocukların tavırlarını kapsamaktadır. Okuldan elde edilen bilgi, çocuğun okul başarısının değerlendirilmesi, akademik ve sosyal gelişiminin akranlarıyla kıyaslanabilmesi ve öğretmenin müdahale çabalarının irdelenmesi açısından gerekli ve önemlidir.

Erken tedavi çocuğun geleceği için önemli

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tedavisi basit bir süreç değildir. Öncelikle çocuk psikiyatrı ilaç önerebilir. İlacın sağlayacağı en önemli yarar, hiperaktivitenin temel belirtilerini hafifletmektir. Ancak bozukluğun tedavi edilmesinde çocuk ve aileyi yönlendirecek danışmanlıklar büyük önem taşımaktadır. Erken tedaviyle hiperaktif çocuğun geleceği için umut verici sonuçlara ulaşılmaktadır. Hiperaktivitenin etkilerinden tam anlamıyla kurtulamayacak olsalar da onlara yardım etmenin pek çok yolu vardır. Uzmanlar, okul ve aile bireylerinin işbirliği ile hiperaktif çocuk normal bir yaşam sürdürerek başarılı ve mutlu bir yetişkin olmaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR